Dla kandydatów

Rodziny niemieckie coraz częściej wybierają dla schorowanych członków rodziny opiekę zapewnioną przez opiekunkę domową. Zwłaszcza po serii negatywnych wiadomościach podawanych niemieckiej opinii publicznej o złym taktowaniu osób starszych w domach opieki, domach starców. Dla rodzin osoby wymagającej stałej opieki ważne jest aby osoba nie czuła się niepotrzebna, odizolowana, aby miała zapewnioną stałą opiekę osoby serdecznej, miłej, chętnej do pomocy.

Opiekunka powinna mieć oprócz pozytywnych cech osobowościowych także odpowiednie przygotowanie w postaci doświadczenia przy opiece nad osobami starszymi, bądź ukończone szkolenie w tym zakresie oraz znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu komunikatywnym.

Opiekunki z Polski dzięki zaangażowaniu w swoją pracę oraz odpowiedniemu przygotowaniu są bardzo cenione przez rodziny niemieckie.

Nauka języka niemieckiego

Aby umożliwić bądź ułatwić osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech polecamy podręcznik zawierający najczęściej używane zwroty, dialogi w pracy opiekuna osób starszych, tzw. język branżowy, który jest do nabycia w siedzibie firmy.

Zatrudnienie opiekuna osób starszych jest poprzedzone m.in. sprawdzeniem stopnia znajomości języka niemieckiego. Do tego celu służą testy przeprowadzane przez pracownika agencji.

W przypadku słabej lub znikomej znajomości języka niemieckiego osoba otrzymuje podręcznik w celu dalszej nauki. Po czasie potrzebnym na przyswojenie nowej wiedzy osoba chętna do podjęcia pracy za granicą zostaje ponownie poddana testowi znajomości języka niemieckiego.

Oczekiwania wobec kandydatek:

Oferujemy:

Jesteś zdecydowana na pracę w charakterze opiekunki, wypełnij ankietę i prześlij ją do nas. Jeśli masz pytania przyjdź do naszego biura lub zadzwoń tel. 75 721 04 31, tel. kom. 883 688 855.